Cursussen


Taalcursussen


Als er niet anders vermeld staat is de ideale duur van de lessen ten minste twee uur per week. Indien dit echt geen mogelijkheid is, kan er contact worden opgenomen om hierover te overleggen.


If not noted otherwise, the ideal duration of the classes is at least two hours per week. If this truly isn't a possibility, you can always come in contact with us to discuss this matter.
Voor meer informatie over tarieven en mogelijkheden voor groeps- of individuele lessen neem contact met ons op.


For more information about rates and options for groups and individual lessons please contact us.

Standaard cursus Braziliaans Portugees

Een cursus Braziliaans Portguees voor het dagelijkse leven, bedoeld voor cursisten die Portugees willen spreken in situaties zoals: met een mulitculturele familie communiceren, op vakantie gaan enz. In deze cursus ligt de nadruk met name op het spreken van de taal. Het niveau waarin lezen en schrijven beheerst moet worden kan bepaald worden door de cursist zelf aan de hand van hun leerdoelen.


Regular course of Brazilian Portuguese

A course of day to day Portugusese made for those who need to interact in situations like: communicating with a multicultural family, going on vacation etc. In this course the main focus will be on speaking. The desired level in writing and reading can be determined by the students.

Cursus Technisch Portugees

Een cursus gemaakt voor professionals uit verschillende vakgebieden die in contact zijn met Brazilaanse bedrijven of organisaties (op afstand of door zakenreizen). Deze cursus wordt gevormd rondom het vakgebied van de cursist, bijvoorbeeld Marketing, maar ook Geneeskunde. Op deze manier zal je niet alleen technische termen van je vakgebied leren, maar zal je ook gesprekken kunnen houden met je Braziliaanse collega's. 


Course of Technical Portuguese

A course made for professionals of different fields who are in contact with Brazilian companies or organisations, either on-line or through business trips.This course can be adjusted to the professional field of the student; be it from Marketing to Medicine. This way you will not only learn the technical terms of your field in Brazilian Portuguese, but you will also be able to hold conversations with your Brazilian co-workers.

Groepen: Neem contact op voor de beste tarieven

Groups: Please contact us to get the best rates

Voorbereiding voor CELPE-Br (examen in bedrevenheid in Braziliaans Portugees)

Aan de hand van het vereiste niveau voor de kandidaat/cursist. De duur van deze cursus is twee jaar voor cursisten zonder voorafgaande ervaring met de taal of één jaar voor hen met enige ervaring in het schrijven en spreken van de taal.


Preparation for the CELPE-Br (exam in proficiency in Brazilian Portuguese)

According to the level of fluency necessary for the candidate/student. The duration of the preparatory course is two years for students without prior experience with the language or one year for students with experience in writing and speaking.

Spoedcursus voor reizen

Een snelle cursus Braziliaans Portugees gefocust op reizen met de nadruk op alledaagse communicatie, zoals: vragen voor informatie, sociale interacties (restaurants, familie, culturele activiteiten enz.) en noodgevallen (medische hulp, juridische bijstand enz.). De duur van deze cursus is in totaal zeven dagen (14 uur). Extra lesuren kunnen los verkregen worden (tegen de standaard cursus uurtarief) als de cursist nog enige benodigdheden en/of knelpunten heeft.


Traveling crash course

A quick course of Brazilian Portuguese centred around traveling, with the emphasis on communication on a day to day basis, such as: asking for information, social interactions (restaurants, family, cultural activities etc.) and emergencies (medical assistance, legal assistance etc.). The duration of the course will be seven days in total (14 hours). Additional lessons can be contracted (regular course rates) if needed to work on further necessities and/or difficulties of the student.

Fonetische ondersteuningslessen

Een complementaire cursus voor cursisten die enige moeite hebben met uitspraak en intonatie tijdens hun normale cursus. Deze lessen hebben de duur van één uur per week en kan op elk moment aangevraagd worden door de cursist tijdens de normale cursus. Dit extra lesuur kan ook op een andere dag gehouden worden dan de dag van de normale cursus.


Phonetic support lessons

A complementary course for those who have difficulty with pronunciation and intonation in the regular courses. The duration of this lessons is one hour per week and they can be started at any moment during the regular course. This extra lesson can also be scheduled at a different time or day than the regular course.

Cursus Braziliaanse Literatuur

Een cursus voor degenen die al vloeiend Braziliaans Portugees spreken en die interesse en / of een professionele behoefte hebben in dit gebied van de Braziliaanse cultuur. Brazilianen met specifieke interesses in Braziliaanse literatuur kunnen ook genieten van een levendige en dynamische cursus, gegeven door een gekwalificeerde professional in het vak.


Course of Brazilian Literature

A course for those who are already fluent in Brazilian Portuguese and who have an interest and/or a professional need in this area of Brazilian culture. Brazilians with specific interests in Brazilian Literature can also enjoy a vibrant and dynamic course, taught by a qualified professional in the field.

Conversatiecursus

Een cursus voor mensen die al vloeiend Braziliaans Portugees spreken en die hun prestaties in de taal willen behouden en / of verbeteren. Deze cursus kan voor een groep of individueel gegeven worden. Actuele onderwerpen, algemene kennis en / of specifieke onderwerpen, afhankelijk van de behoeften van de cursist(en), maken deel uit van de inhoud van de lessen. Materialen zoals video's, audio's, artikelen gepubliceerd in Braziliaanse kranten en tijdschriften enz., garanderen de nodige dynamiek voor de lessen.


Course for conversation

A course for people who are already fluent in Brazilian Portuguese and who want to maintain and / or improve their performance in the language. This course can be taught to a group or to an individual. Current topics, general knowledge and / or specific topics, depending on the needs of the student(s), are part of the content of the lessons. Materials such as videos, audios, articles published in Brazilian newspapers and magazines etc., guarantee the necessary dynamics for the lessons.

Populaire Braziliaanse Muziek

Dit is een cursus gemaakt voor muzikanten of zij die houden van Braziliaanse muziek. De lessen draaien om het leren van Portugees door liedjes en hun tekst en tegelijkertijd zo te leren hoe Braziliaanse muzikanten hun emoties uiten door middel van muziek. Uitspraak en intonatie zijn fundamenteel in deze cursus.


Popular Brazilian Music

This is a course made for musicians or for those who love Brazilian music. The lessons of this course will revolve around learning Portuguese through songs and their lyrics and by doing so also learning about the expression of feelings of the singers through their songs. Pronunciation and intonation are the fundamental core of this course.